Rapoarte

RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA 2018 – Auditor Financiar MARINESCU RADU TITUS

CUPRINS:

 1. Prezentare introductiva
 2. Statutul juridic si structura cabinetului
 3. Conducerea cabinetului de audit
 4. Sistemul intern de control al calitatii activitatii
 5. Inspectie efectuata de CAFR privind asigurarea calitatii
 6. Politicile entitatii privind independenta, pregatirea personalului si
  remunerarea acestuia
 7. Informatii financiare legate de entitate

Prezentarea introductiva

Auditorii statutari si firmele de audit care efectueaza auditul statutar al entitatilor de interes public publica pe website-ul propriu, in conformitate cu OUG 90/2008, Capitolul 10, art. 46, in termen de 3 luni de la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, un raport anual privind transparenta, care include cel putin urmatoarele:
a) O descriere a formei legale si a actionariatului firmei/cabinetului de audit;
b) O descriere a retelei si a acordurilor legale si structurale di retea, in cazul
in care firma/ca binetul de audit apartine unei retele;
c) O descriere a structurii conducerii de audit;
d) O descriere a sistemelor interne de control al calitatii existente in
cabinetul de audit si o declaratie a organului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea functionarii acestora;
e) O indicare a datei la care a avut loc ultima verificare independenta pentru
asigurarea calitatii prevazute la art. 31;
f) O lista cu entitatile de interes public pentru care au fost efectuate audituri
statutare de catre firma/cabinetul de audit in exercitiul financiar precedent;
g) O declaratie in legatura cu politicile firmei/cabinetului de audit privind
independenta, care confirma, de asemenea ca a avut loc o verificare interna a modului in care a fost respectata independenta;
h) O declaratie privind politica pe care o urmeaza firma/cabinetul de audit
cu privire la formarea profesionala continua a auditorilor statutari prevazuta la art. 11;
i) Informatii financiare care arata importanta firmei/cabinetului de audit,
cum ar fi cifra de afaceri totala divizata pe onorarii din auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, precum si onorarii percepute pentru alte servicii profesionale necesare imbunatatirii calitatii informatiilor, servicii de consultanta fiscala si alte servicii care nu sunt de audit;
j) Informatii privind baza pentru remunerarea partenerilor.

In calitate de auditor financiar care efectueaza audit statutar al conturilor anuale ale entitatilor de interes public, Cabinetul Marinescu Radu Titus publica acest raport anual privind transparenta si prezinta informatii cu privire la modul de organizare al cabinetului , denumit in continuare „cabinetul de audit”, sistemele interne de control al calitatii, politicile privind independenta si formarea continua a auditorilor statutari.

Informatiile furnizate in acest raport se refera la data de 31 decembrie 2017.


Statutul juridic si structura asociatilor

Auditorul financiar Marinescu Radu Titus functioneaza ca persoana fizica autorizata.
Cabinetul Marinescu Radu Titus ofera servicii clientilor in domeniul auditului financiar si este supusa legislatiei si reglementarilor profesionale din Romania. Este membru a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), avand carnetul cu nr. 1870/2007.

Conducerea societatii de audit
Auditorul financiar Marinescu Radu Titus conduce activitatea de audit si este responsabil de managementul riscului prin asigurarea ca obiectivele, calitatea si independenta serviciului oferit clientilor sunt mentinute prin aplicarea unor proceduri bine administrate de acceptare a clientului si de angajament. De asemenea, se asigura ca metodologia este actualizata in mod regulat si publicata si ca sunt implementate proceduri ce au ca scop identificarea si rezolvarea conflictelor de interese.


Sistemul intern de control al calitatii activitatii

Sistemul de control al calitatii aplicat este cel reglementat de prevederile Standardului International privind Controlul Calitatii – ISQC 1 – care contine responsabilitatea conducerii privind cerintele de etica, resursele umane, acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii, monitorizarea calitatii si abordarea neconformitatilor.
La baza procedurilor firmei de audit stau principiile fundamentale ale eticii profesionale cu privire la: coordonarea activitatii firmei de audit, formarea continua, evaluare si monitorizare.
Procedurile firmei de audit se refera la:

 • Abordarea auditului;
 • Acceptarea/mentinerea misiunii de audit;
 • Renuntarea in cazul unui angajament de audit;
 • Resurse umane (dezvoltarea profesionala continua, respect reciproc in cadrul colaborarilor, pastrarea confidentialitatii);
 • Plan de revizuire;
 • Intocmirea dosarelor de audit;
 • Evaluarea rezultatelor;
 • Prevenirea si combaterea spalarii banilor;
 • Monitorizarea sistemului de control al calitatii.
  Conducerea isi asuma responsabilitatea pentru aplicarea sistemului de control al calitatii din cadrul cabinetului de audit. Procedurile de control al calitatii sunt implementate si garanteaza obtinerea unei asigurari rezonabile, respectandu-se cerintele eticii si standardele profesionale in domeniu de catre conducere si colaboratori.

Auditorul financiar Marinescu Radu Titus furnizeaza clientilor sai servicii independente, de calitate, castigandu-si reputatia prin independenta, integritatea, conduita etica si obiectivitatea sa.
Consideram ca sistemul intern de asigurare a calitatii descris mai sus functioneaza eficient in ceea ce priveste obtinerea unei asigurari rezonabile ca se respecta standardele profesionale aplicabile si ca rapoartele de audit emise sunt corespunzatoare in circumstantele date. Independenta, integritatea si obiectivitatea reprezinta stalpi de sustinere ai politicilor stabilite de auditorul Marinescu Radu Titus, in consecinta evitam orice aparitie legata de un conflict de interese.
Auditorul financiar aplica politici si proceduri de protejare a datelor clientilor si fostilor clienti in conformitate cu standardele legale, de reglementare si profesionale si in masura ceruta de lege.
Auditorul financiar a implementat politici si proceduri cu privire la documentatia necesara care sta la baza rapoartelor emise in cadrul unui angajament, politicile firmei de pastrare a materialelor de lucru in conformitate cu cerintele IFAC si CAFR.


Inspectie privind asigurarea calitatii efectuata de CAFR

Departamentul de monitorizare si Competenta profesionala din cadrul CAFR a efectuat ultima inspectie privind asigurarea calitatii in anul 2017, auditorul financiar Marinescu Radu Titus obtinand calificativul „A”.


Politicile entitatii privind pregatirea personalului, remunerarea acestuia si independenta

Auditorul financiar Radu Marinescu Titus a participat in cadrul procesului de pregatire continua la cursurile anuale de pregatire a auditorilor financiari in perioada octombrie 2017. Auditorul financiar respecta cerintele obligatorii suplimentare de continuare a pregatirii stabilite de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

In anul 2017 Cabinetul Marinescu Radu Titus a obtinut un venit de
145.100, din activitatea de audit , avand platite la scadenta toate obligatiile fiscale catre buget si toate taxele si cotizatiile catre organismele profesionale.
Lista cu entitatile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare de catre cabinetul de audit in exercitiul financiar 2017: INCDA FUNDULEA

Data. 28.02.2018

Auditor financiar,
Marinescu Radu Titus